سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

ایستگاه های آتش نشانی ایستگاه های آتش نشانی

ایستگاه های آتش نشانی ایستگاه های آتش نشانی

ایستگاه شماره 1 ایستگاه شماره 2 ایستگاه شماره 23
ایستگاه شماره 4 ایستگاه شماره 5 ایستگاه سیار

 

ایستگاه شماره 1 :

نام مسئول :علیرضا درودی

آدرس :: ایستگاه شماره یک: خیابان شهید رجایی- نبش تقاطع بلوار رسالت

تلفن : 32430118

ایستگاه شماره 2 :

نام مسئول : ابوالقاسم کردی نوده

آدرس :: ایستگاه شماره دو : چهارراه گلها - خیابان شهید مصطفی خمینی - جنب شهرداری منطقه یک

تلفن : 32153333 - 32154444